Про нас

Міжнародна рада з питань пам’яток і визначних місць (ІСОМОS) створена у 1965 році як неурядова громадська організація, відіграє провідну роль у світовій пам’яткоохоронній діяльності.

Свою діяльність ІСОМОS зосереджує на вивченні та пропаганді світової культурної спадщини, сприяє охороні й використанню пам’яток шляхом вивчення та поширення досягнень охоронно-реставраційної науки і практики, розвиває співробітництво в розробці пам’яткоохоронних технологій, допомагає в підготовці кадрів охорони і реставрації об’єктів культурної спадщини.
Міжнародна рада з питань пам’яток і визначних місць об’єднує фахівців з понад 110 країн світу. В системі ІСОМОS створено низку спеціалізованих фахових комітетів, які займаються вирішенням проблем пам’яткоохоронної діяльності, зокрема пов’язаних з охороною пам’яток мурованої архітектури, дерев’яного зодчества, історичних міст, пам’яток археології, історичних садів і парків, наскельного мистецтва, вітражів, підготовки фахівців, культурного туризму тощо.

З часу свого заснування Міжнародна рада з питань пам’яток та визначних місць розробила та прийняла велику кількість хартій та документів з охорони та реставрації об’єктів культурної спадщини. У нормотворчій діяльності ІСОМОS дотримується передусім принципів основоположного документа сфери охорони культурної спадщини – Венеціанської хартії, яка була прийнята за рік до її створення.

У доповнення Венеціанської хартії Міжнародною радою з питань пам’яток і визначних місць була прийнята низка інших хартій з охорони історичних садів та ландшафтів, або так звана Флорентійська хартія (1981 р.), Міжнародна хартія з охорони історичних міст (Вашингтон, 1987 р.), Міжнародна хартія з охорони і використання археологічної спадщини (Лозанна, 1990 р.) та інші.

Серед останніх розробок ІСОМОS – Хартія з підготовки спеціалістів у галузі охорони та реставрації об’єктів культурної спадщини, Хартія з охорони традиційної архітектурної спадщини, Хартія з охорони і реставрації архітектурно-містобудівної спадщини, інші напрацювання.

На останній 16-тій Генеральній асамблеї Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць (ІСОМОS), яка відбулася в м.Квебеку (Канада) 29 вересня – 4 жовтня 2008 р., прийнято Квебекську декларацію із збереження духу місця. Декларацію визначає принципи та рекомендації для збереження духу місця через захист матеріальної та нематеріальної спадщини, що вважається новаторським і ефективним способом забезпечення сталого соціального розвитку по всьому світу.
17-ту Генеральну асамблею ІСОМОS заплановано скликати 2011 року в м.Ісфахан (Іран).

Український національний комітет Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць (ІСОМОS) є повноправним членом авторитетної міжнародної громадської організації, діє з 1994 року і на сьогодні об’єднує понад 170 фахівців у галузі охорони, реставрації та використання історико-культурної спадщини та 10 колективних членів.

Український національний комітет Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць (ІСОМОS) збирає та вивчає принципи і технології охорони, реставрації та використання пам'яток, ансамблів і визначних місць; сприяє впровадженню в життя відповідних міжнародних рекомендацій; інформує міжнародну громадськість про стан справ в Україні з вивчення, охорони і використання історико-культурної спадщини та про методи реставрації і консервації пам'яток. Український ІСОМОS сприяє державному контролю за станом охорони і використання пам'яток культури, їх реставрації та досліджень.

Провідна роль ІСОМОS у пам’яткоохоронній сфері України закріплена в національному законодавстві, зокрема стаття 49 Закону України визначає, що “подання про внесення пам'яток до Списку всесвітньої спадщини здійснює Кабінет Міністрів України за рекомендацією центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток та визначних місць (ІКОМОС)”.

Вищим керівним органом Українського національного комітету ІСОМОS є загальні збори, які скликаються президентом щороку. У період між загальними зборами керівництво діяльністю національного комітету здійснює бюро, до складу якого входять: президент, віце-президент, вчений секретар, виконавчий директор та інші обрані на загальних зборах члени ІСОМОS.

Останні загальні збори Українського національного комітету ІСОМОS відбулися 4 лютого 2011 року.